orient_kma


Історія культур Сходу


Previous Entry Share Next Entry
Зауваження до питання про антисемітизм (Терновська Марія)
marylandand wrote in orient_kma
Іудейське питання набуло особливої актуалізації через багатовимірність своїх проявів, що, маючи в основі винятково продукт міфотворчої свідомості - категорію "раси" (не може визнаватись як наукова, оскільки, фактично, заперечує історичність людства як такого), вплинула на всі сфери життя соціуму у вигляді антигуманістичної тенденції. Яскравим прикладом цього є утвердження в межах концепції комунізму стереотипного, штучно створеного образу єврея як "носія капіталістичного духу експлуатації" (ідея К. Маркса). Причому цілком очевидним у цьому контексті є вихід думки за межі претензій як на суто матеріалістичному, так і духовному рівнях, оскільки приналежність до тієї чи іншої національності абсолютно не залежить від волевиявлення особистості, а, значить, суспільство свідомо обирає групу людей, що безпідставно буде грати роль жертви, піддаватись кривавим репресіям, що не зможе претендувати на застосування соціальної справедливості до себе. Вельми показовим у цій ситуації є те, що всі звинувачення, які висувають єврейському народові в економічному плані (ніби саме він є винахідником капіталізму, так як прославився своїми Флорентійськими купцями та сформував тип банкіра) мають витоки не у глибокій неприязні до явища торгівлі, а через почуття суперництва, прагнення мати більше капітал, ніж його мають представники саме цієї категорії людей. Цікавим з цього приводу є зауваження Бердяєва, який зазначає, що єврейський народ у такому протистоянні завжди матеме виграшні позиції, оскільки досяг того, що вправність у фінансових маніпуляціях стала прикметною рисою всіх євреїв, а, значить, будь-яке підтвердження цього факту є всього-навсього підтриманням іміджу "народу-улюбленця Божого", тоді як інші лише плямуватимуть власну репутацію надто активними пошуками вигоди. Паралельно до цих "екомомічних містифікацій" існує полярно протилежна легенда про "євреїв-винахідників соціалізму". Особливу актуальність така калька має на теренах Росії, де антисемітські настрої подекуди обґрунтовують "заактивною" участю євреїв у революції. Проте, керуючись лише достовірною інформацією, не піддаючись упередженням, можна стверджувати, що їхня роль обмежується абсолютно логічним для пригніченої нації пошуком більш справедливого соціального ладу, у глобальному ж плані (вожді революції, широкі народні маси) вирішальне значення приписувати євреям просто абсурдно.
Досить парадоксальною є різка опозиція та протистояння іудаїзму та християнства, хоча, на перший погляд, ці дві віри не тільки тісно взаємопов'язані, а є логічим доповненням одна одної, елементами єдиної світоглядної системи. Проте, деякі принципові невідповідності фактично призвели до того, що християнство стало закомплексованою релігією, яка задля самоствердження обрала шлях антисемітизму, що є певним культурним феноменом, оскільки така позиція боротьби містить протиріччя стосовно власної парадигми. Наприклад, Христос, згідно з біблійною розповіддю, є іудеєм по материнській лінії (прикметно, що ця міфологема не задовольняє у першу чергу єврейський народ, що вбачає в триратності крок до язичництва), апостолами були представники, відповідно, того ж народу, єврейською була і перша християнська община. Отже, певною мірою можна стверджувати, що така показова богообраність іудеїв і спровокувола появу та подальшу живучість юдофобії, що була вихована на основі християнства, завдяки глобальному поширенню якого та становленню як коду до світової культури вона і набула такої популярності.
Однак, якщо ми звернемося до ідейних доктрин обох вищезазначених релігій, то побачимо, що їх спільним базисом є концепція любові (яка не втрачає актуальності і в атеїзмі, втілюючись в ідеї гуманізму), що абсолютно виключає будь-яку доречність спроб взаємної дискримінації. Доречною у цьому контексті є думка, висловлена патріархом Московським і всієї Русі Алексєєм Другим під час промови у 1991 році:"Мы потому отделены от иудеев, что мы еще "не вполне христиане", а иудеи потому отделяются от нас, что они "не вполне иудеи". Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство , а полнота иудейства есть христианство".


Список використаної літератури:

Бердяев Н. А. "Христианство и антисемитизм"
Бердяев Н. А. "Еврейский вопрос, как вопрос христианский"
Соловьев В. С. "Еврейство и христианский вопрос"
Таланцев Д. "Христианство и юдофобия"
Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй "Ваши пророки - наши пророки" ( речь 1991г.) - www.vehi.net/asion/alex2.html

?

Log in

No account? Create an account