orient_kma


Історія культур Сходу


Previous Entry Share Next Entry
Єврейство в системі цивілізацій.
ukrainianna wrote in orient_kma
Олізарівська Анна

Неодноразово поставало питання: власне кого вважати євреєм і як називати цю групу людей? Щодо цього М. Членов зробив змістовне дослідження з обґрунтуванням власної відповіді на поставлене питання. Проаналізувавши своїх попередників і їхні теорії, «феномен унікальності євреїв», Членов детально пояснив особливість етнічності євреїв.
Сам дослідник використовує визначення «єврейська цивілізація». Під «цивілізацією» він розуміє «історичну формуючу основу специфічного, зафіксованого писемною традицією комплексу культурних текстів, макрокультурну модель, що визначає межі, всередині яких можуть варіюватися форми культурного і соціального вираження належних до неї колективи людей».
Разом з тим дослідник виділяє шість цивілізаційних універсалій:
1 - довготривале існування, порівняно з етнічними общинами;
2 – суттєвий, порівняно з етнічними общинами, вплив на загальний розвиток людської культури;
3 – наявність метамови цивілізації, що не є комунікативним засобом;
4 – поліетнічність як форма історичної адаптації;
5 – тенденція до панекуменізму, тобто поширення на культурно ідентифіковані нині частини заселеної суші;
6 – тенденція до прозелітизму, тобто прагнення до залучення в своє коло представників іншої цивілізації або людських колективів, що поза цивілізацією.
Членов пояснює це так:
1 – існування єврейства протягом кількох тисяч років,
2 – вплив на релігії християнства, ісламу, індійської та китайської цивілізації,
3 – метамова – давньоєврейська мова, 4 – цей пункт дослідник вважає очевидним – образ «вічного жида»,
5 – ця характеристика представлена слабо, та все-таки присутня,
6 – еда.
Таким чином М. Членов застосував парадигму цивілізації до єврейства й водночас пояснив особливості специфіки цього явища. Тим не менш, дослідним відмежовує поняття єврейської цивілізації та єврейського народу, вважаючи, що «в Ізраїлі нема всіх основних компонентів цивілізації», сіонізм перетворить цивілізацію на етнос, знищуючи всі цивілізаційні універсалії. Єврейська цивілізація, на думку дослідника, існуватиме доти, доки «жива єврейська діаспора».


Використана література:

Членов М. Еврейство в системе цивилизаций (постановка вопроса) // Диаспоры. – М., 1999. – №1.

?

Log in

No account? Create an account