orient_kma


Історія культур Сходу


Previous Entry Share Next Entry
Маніта Ніна Семінар №4. Тора – основа давньоєврейської культури.
nvm2112 wrote in orient_kma
Єврейська традиція, на відміну від інших , має своє конкретне джерело - Тору. Як релігійні, так і нерелігійні євреї погоджуються, що Тора – основа єврейської традиції, хоча далеко не усі суворо дотримуються цієї традиції у повсякденному житті.
Тора - означає на івриті «вчення , повчання ». Торою зазвичай називають всю сукупність «єврейського вчення» , даного самим Всевишнім Мойсею ( Моше ) на горі Синай . Дарування Тори - центральна подія всієї єврейської історії , воно займає особливе місце в традиції. В самій Торі написана історія про цю книгу, яка була дарована Богом єврейському народу після його виходу з Єгипту. Це сталося більше 3300 років тому на Синайському півострові.
Розрізняють такі частини Тори :
1. Письмова Тора (на івриті « Тора шебіхтав ») - у вузькому сенсі книга (в українській літературі зазвичай звана П'ятикнижжям , а на івриті - Хумаш ) , яку отримав єврейський народ від Бога на горі Синай більше трьох тисяч років тому. В широкому сенсі так називають Танах . Слово Танах є абревіатурою слів « Тора » , « Невиим » , « Ктувім » , що означають « Вчення » , « Пророки » , « Писання». В європейських мовах Танах називається Біблією. За останні століття було зроблено чимало , щоб поставити під сумнів « історичність » Танаха . Однак всупереч твердженням атеїстів саме розвиток археології показало , що можна з упевненістю стверджувати : жодне археологічне відкриття не суперечить Танаху . Навпаки , безліч археологічних знахідок однозначно підтверджують як достовірність загальної канви подій , так і точність конкретних історичних деталей , наявних в Танахе . Більш того , правильне розуміння тексту Танаха призводило не раз до видатних археологічних відкриттів . Ці описи Танаха складають « величезну мозаїку історичної пам'яті Танаха , майже неправдоподібну за своєю точністю » (так пише Нельсон Глюк , видатний американський антрополог ) . Однак єврейська традиція не шукає ні археологічних , ні інших доказів істинності Танаха . Для євреїв Танах - це Книга книг.

2. Усна Тора ( « Тора шебеалле ») - вся інша частина єврейського вчення. Називається вона « Усна» тому , що , на відміну від Письмової , передавалася усно від одного покоління до іншого. Тільки після завоювання стародавнього Ізраїлю Римом , коли загрожувала небезпека втрати традиції , найбільш важливі її частини були записані. Найвідоміша книга в усній традиції називається «Талмуд » , що буквально означає «вивчення ».

Коли говорять « Тора » , мають на увазі і Письмову , і Усну Тору. Єврейська традиція розглядає їх як щось єдине і цілісне. Усна Тора тлумачить і пояснює Письмову Тору. Письмова Тора є головною Книгою єврейства , але без Усної Тори вона залишилася б тільки книгою , а не основою життя . Про цілісність Тори для євреїв підтверджує епізод з життя видатного мудреця рабина Гілеля, що жив приблизно дві тисячі років тому. Історія про те, як одного разу до рабина Гілеля прийшла на писемна людина, яка заявила: «Я хочу вчитися у тебе Торі. Але тільки Письмову Тору , бо Усну Тору я не приймаю ». - «Добре , - відповів йому рабин Гілель , - почнемо з алфавіту, яким записана Письмова Тора. Це - буква алеф ... » Наступного дня рабин Гілель показав йому ту ж букву і сказав:« Це - буква бет ... »- « Як же так , - обурився учень , - адже вчора ти мені пояснював , що це - буква алеф ? ! »-« Правильно , - відповів йому рабин Гілель . - Це - буква алеф ; але звідки нам це відомо ? З того, що ми вчили з тобою , тобто з усної традиції. Точно так само, як Усна Тора донесла до нас назви букв Письмової Тори , вона донесла до нас всі вказівки про те , як правильно читати і розуміти її ».
Коли під час молитви в синагозі читають текст з Тори , використовують сувій Тори (« Сефер Тора »). Такі сувої знаходяться в кожній синагозі. Вони написані від руки за певними правилами на пергаменті спеціальним чорнилом і містять текст Письмової Тори в тому вигляді, в якому вона була отримана єврейським народом від Бога .
Як вже було сказано , Тора - основа традиції всього єврейського народу. Однак за тисячоліття в різних єврейських громадах виникали свої особливі звичаї ( на івриті «мінгаг» ) . Всі ці звичаї , якщо вони не суперечать Галах , складають частину єврейської традиції , і немає сенсу з'ясовувати , які з них « правильніше ».
Традиція ставиться з винятковою повагою до звичаїв кожної єврейської громади : адже ці звичаї визначали життя громади протягом довгого періоду і дозволили їй зберегтися як частини єврейського народу. Більше того , існує правило , що якщо єврей потрапляє в яку-небудь єврейську громаду , він повинен поважати її звичаї .

Література:
1. Нариси з історії та культури євреїв України. Видання третє. - К.: Дух і Літера, 2009 - 440 с.
2. Полін. Дослідження історії та культури євреїв Східної Європи / за ред. Ентоні Полонськи. [Київ] : Дух і літера, 2011.

?

Log in