orient_kma


Історія культур Сходу


Previous Entry Share Next Entry
Ніколенко Катерина. Талмуд і його місце в єврейській культурі.
ninikolenko wrote in orient_kma
Талмуд – це одна з основ єврейської культури. Разом з тим, Талмуд протягом багатьох тисячоліть мав і має величезний вплив на світову культуру: ідеї Талмуда простежуються в християнстві, ісламі, а також в багатьох інших течіях сучасної філософії.
Талмуд – результат праці Мудреців багатьох поколінь (1ст.до н.е. – 6ст.н.е). Він являє собою записане в окремій формі вчення, яке до 3 ст. передавалось усним способом. Це вчення, чи Усна Тора, розкриває текст Тори і являється ключем до розуміння закону, філософської системи і принципів віри. Саме тому Талмуд як праця, в якому Усна Тора знайшла найбільш повне відображення, завжди був і залишається обов’язковим предметом дослідження тих, хто ставить собі за мету оволодіти Торою.
Талмуд прийнято поділяти на Мішну і Гемару. Мішна – складається з дуже чітких лаконічних висловлювань, які увійшли в Мішну, і розгорнутий коментар до неї. За Штейнзальцом, аби уявити сутнісну сторону Талмуда, який записаний як діалог Мудреців, аналізуючи Тору, необхідно розібратись в тому, як розуміється сам аспект вивчення Тори.
Основу основ Тори складають закони, які викладені в дуже стислій формі і потребують розгорнутих коментарів і пояснень для переходу до конкретного їх виконання. Як наслідок, поширилась думка, що вивчення тори є лиш методом для дотримання заповідей. Проте такий підхід не приводить до правильного розуміння і не формує вірного уявлення ні про Тору, ні про цілі її вивчення.
Мішна – висловлювання Мудреців періоду останніх десятиліть перед зруйнуванням Другого Храму і до початку 3 ст. н.е. Мішна і Талмуд складаються з двох нероздільних частин: Мішни і Гемари. Мішна написана дуже чіткою мовою, яка є настільки лаконічною, що для її розуміння завжди необхідна додаткова інформація. Змістом Мішни зазвичай є викладання дуже складних тем. Внаслідок цього виникає дуже багато проблем, які не вирішуються в межах самого тексту. Розгорнутий аналіз Мішни, коментарій і пояснення слідують відразу після невеликої завершеної розповіді. Текст коментарія має назву «Гемара» і по своєму об’єму є набагато більшим за саму Мішну, відрізняючись від неї мовою і характером викладення. Мішну і Гемару як єдине ціле прийнято називати Талмудом. Етимологія самих назв розкриває характер цих двох частин: слово Мішна утворено від кореню гш – «повторювати», тобто короткий текст Мішни являє собою основу, яка повинна бути ясною і чітко збереженою в пам’яті. Слово гемара утворено від арамейського кореню який означає – «вчити, розбирати», тобто викладений текст слугує для вивчення і дослідження. Талмуд із івритського перекладу означає «завершене вчення».

Мішна складається із шести розділів. Ці розділи поділені у свою чергу на 11, інший на 12, третій на 7 і так далі підрозділів:
Розділ 1. Про посіви чи аграрний закон. У цьому розділі йдеться про закони щодо десятин., закон про сьомий рік, про заборонені суміші рослин, тварин і матерій і так далі.
Розділ 2. Про часи. Суди входять постанови, які стосуються святкових і пісних днів, обрядів і жертвоприношень.
Розділ 3. Про жінок. В ньому містяться закони про шлюб, розторгнення шлюбу і таке інше.
Розділ 4. Про відшкодування збитків. Тут міститься значнина частина громадянського і кримінального права.
Розділ 5. Про священні предмети
Розділ 6. Про очищення. Тут подаються різні гігієнічні закони і т.д.

Отож, основою Талмуда є Мішна. Гемара, як розширений коментар до Мішни, слідує від разу за нею, що зумовлює загальну стуктуру побудови тексту. Як правило, Мішна диктує Гемарі порядок викладення тем. Висловлювання Мішни сприймаються як безспірні аксіоми, і вся праця в гемарі іде лише в направленні пошуку правильного прочитання Мішни.

Використана література:
Штейнзальц А. Введение в Талмуд. – Иерусалим, 1993.
Эмануэль Деуч, Адольф Ефимович Ландау Талмуд: Єтюд. – С. - Петербург

?

Log in